Учителката ми по рисуване, когато се тормозя с нещо, постоянно ми повтаря: "Няма грешни пътища, има само по-трънливи!"
мар 20 2015, 21:01
Коментари
nacholibre

Мн яко :)

мар 20 2015, 21:17
bgdn

В своята книга POPism самият Уорхол казва: "... когато правиш нещо точно погрешно, винаги попадаш на нещо".

мар 21 2015, 00:01
t0m3kk

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. /Thomas A. Edison/

мар 21 2015, 02:00