"..бързо научи български.Вместо кошница казваше разкошница, вместо балдъзата - булдозерът, а когато някой му подареше нещо за новата къща, възкликваше "А така!"
яну 08 2017, 20:10

Споделено от