лол за какви глупости се обаждат на 911
https://gizmodo.com/here-are-911-transcripts-of-some-of-the-times-apple-emp-1823486283
мар 04 2018, 06:24