От съперник на Мохамед Али до бездомник в България: Историята на един холандски шампион
https://www.dnevnik.bg/sport/2019/02/04/3385048_ot_supernik_na_mohamed_ali_do_bezdom...rial
фев 05 2019, 14:57