"..- Какво работите? - Супервайзор на логистичен терминал. - Хамалин? - Да.."
мар 09 2019, 20:06