Успехът имал много бащи, но провалът бил сираче.
мар 21 2019, 01:21