"Превантивните мерки, които човек трябва да приложи когато е прост, за да не се разбере са....на първо място да не говори.."
яну 17 2020, 02:01