SDI застраховка на дома от Булстрад - Никога Повече! Как при настъпило застрахователно събитие - наводнение, не ми изплатиха нищо.
https://toshkov.com/sdi-bulstrad/
мар 05 2020, 15:46