Тъга е по-добро от смях; защото кога е печално лицето, сърцето става по-добро.
мар 08 2021, 11:04